app store kenh13.info TẢI ỨNG DỤNG KÊNH 13

Tài sản giảm hơn 9.500 tỷ, ACB lỗ lớn hơn 290 tỷ đồng quý IV

bởi Tường Vân
15/02/2014 - 13:11 (GMT +7)

(Kênh 13)  – Việc ngân hàng này lỗ trong quý IV/2013 chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm mạnh.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2013.

Theo báo cáo này, thu nhập lãi thuần của ACB quý IV đạt 886,9 tỷ đồng, giảm mạnh 43,4% so cùng kỳ 2012.

Trong kỳ, các hoạt động kinh doanh của ACB khả quan hơn năm 2012. Trong đó, ngân hàng đạt 206,94 tỷ đồng lãi từ hoạt động dịch vụ, tăng 25,8% so cùng kỳ 2012.

Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm mạnh so với mức lỗ của cùng kỳ 2012, lần lượt còn lỗ 34,08 tỷ đồng và 74,63 tỷ đồng so với cùng kỳ là lỗ 612,41 tỷ đồng và 271,34 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, ACB quý IV vẫn lỗ trước thuế 444,46 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 293,12 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cùng kỳ 2012, ngân hàng này lỗ 374,43 tỷ đồng trước thuế và 302,91 tỷ đồng sau thuế.

Đây là quý lỗ đầu tiên của ACB trong 2013 và là ngân hàng thứ 2 công bố lỗ quý IV. Trong năm 2012, ACB lỗ 2 quý liên tiếp là quý III và quý IV/2012.

Lũy kế cả năm 2013, ACB đạt 4.386,41 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 36,16% so năm 2012.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.035 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.042,67 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 824,46 tỷ đồng, tăng 5,15%.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản đến cuối 2013 đạt 166.737,7 tỷ đồng, giảm gần 9.570 tỷ đồng, tương đương giảm 5,4% so cuối 2012.

Cho vay khách hàng của ACB đến 31/12/2013 đạt 107.190,02 tỷ đồng, tăng 4,2% so cuối 2012. Trong đó, nợ xấu đạt gần 3.243 tỷ đồng, chiếm 3% tổng dư nợ, tăng so với tỷ lệ 2,5% của 2012. Riêng nợ có khả năng mất vốn đạt 2.122,53 tỷ đồng, tăng 84,5% so cuối 2012.

Huy động vốn đạt 138.110,84 tỷ đồng, tăng trưởng 10,28% so cuối 2012.

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác của ngân hàng này đến cuối 2013 giảm mạnh từ 20.328,3 tỷ đồng cuối 2012 xuống còn 5.624,52 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối của ACB tăng mạnh từ 665,12 tỷ đồng cuối 2012 lên 1.350,29 tỷ đồng cuối 2013.

Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức của ngân hàng này đến cuối 2013 đạt 9.131 người.

(Tri Thức)

Video hot