app store kenh13.info TẢI ỨNG DỤNG KÊNH 13

Đừng bao giờ gán ghép Venezuela như Việt Nam

bởi Mèo Moon - Theo: facebook
31/01/2019 - 22:29 (GMT +7)

Có thể nói, việc gán ghép Venezuela như Việt Nam là cái bẫy nhận thức hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch. Bọn chúng muốn tạo ra hiệu ứng Domino đối với Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lật đổ và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela bị xóa bỏ. Đây là bài học về sự sụp đổ Liên Xô và tan rã Đông Âu năm 1989.

Em Quách Duy kịch liệt lên án các hành vi gán ghép Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela như Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Như bài viết trước, em Quách Duy đã khẳng định việc Venezuela tuyên bố xây dựng Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa theo Chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela khác hoàn toàn Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Em Quách Duy xin trình bày một số nội dung cơ bản sau:

🌟

app store m.kenh13.infoTẢI ỨNG DỤNG KÊNH 13

Về Chế độ Chính trị:

– Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela: đa nguyên đa đảng.

Bằng chứng là: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đảng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Còn Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người vừa tuyên bố tự xưng Tổng thống Venezuela là đảng viên của Đảng Ý chí Nhân dân.

– Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã được quy định trong Hiến pháp Năm 2013.

Những người giữ các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phải là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài việc lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Hiện nay, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 Năm 2016 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Trong 27 biểu hiện: nguy hiểm nhất là biểu hiện đòi đa nguyên đa đảng.

🌟 Về Quốc phòng – An ninh Quốc gia:

– Quân đội, Cảnh sát Venezuela: trung thành tuyệt đối với Tổng thống Venezuela.

Bằng chứng là: ngày 24/01/2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã tuyên bố trung thành tuyệt đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đây là cá nhân quyết định những vấn đề quan trọng về Quốc phòng – An ninh Quốc gia Venezuela.

– Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến Quốc phòng – An ninh Quốc gia Việt Nam đều do tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch nước – Quốc hội – Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định. Ngay cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta phải luôn đặt lợi ích của Quốc gia – Dân tộc Việt Nam trên hết”.

Có nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào xảy ra: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều phải đứng về phía giai cấp công nhân và Nhân dân lao động để quyết định chứ không đứng về phía một cá nhân nào để quyết định.

🌟 Về lịch sử cụ thể:

Video hot