app store kenh13.info TẢI ỨNG DỤNG KÊNH 13

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 mã đề: 527, 315, 853, 683, 285, 739

bởi Hải Băng
10/07/2014 - 9:39 (GMT +7)

Các mã đề 527, 315, 853, 683, 285, 739 đáp án đề thi đại học môn Hóa năm 2014 – 2015, Kênh 13 xin cập nhật Đáp án đề thi đại học môn Hóa 2014 nhanh nhất đến với bạn đọc

thi-mon-hoa-khoi A-dai-hoc-2014

Mã đề 315 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

1C 2B 3D 4D 5D 6D 7B 8C 9A 10B 11A 12C 13B 14B 15D 16B 17C 18D 19B 20A 21A 22C 23D 24C 25C 26C 27C 28B 29C 30A 31C 32D 33A 34A 35B 36A 37B 38C 39A 40B 41C 42B 43C 44B 45A 46B 47D 48B 49A 50D

Mã đề 683 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

Mã đề 285 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

Mã đề 835 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

1A, 2A,3A, 4C, 5B, 6B, 7A, 8B, 9 , 10A, 11A, 12 , 13B, 14C, 15C, 16A, 17 , 18B, 19B, 20C, 21B, 22B, 23B, 24B, 25A, 26A, 27C, 28 , 29C, 30A, 31B, 32C, 33 ,34D, 35D, 36B, 37C, 38B, 39C, 40A, 41D, 42 , 43B, 44 , 45D, 46D, 47A, 48A, 49 , 50B

Mã đề 527 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

1C, 2B,3A, 4D, 5D, 6D, 7A, 8B, 9A, 10C, 11A, 12B, 13C, 14D, 15A, 16A, 17A, 18B, 19C, 20D, 21C, 22C, 23B, 24A, 25D, 26B, 27A, 28C, 29D, 30B, 31B, 32D, 33A, 34C, 35C, 36C, 37C, 38A, 39A, 40A, 41C, 42D, 43B, 44D, 45B, 46A, 47C, 48D, 49D, 50B.

Mã đề 739 đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014:

1A 2D 3A 4D 5C 6D 7D 8A 9B 10A 11C 12C 13D 14D 15C 16B 17B 18A 19D 20B 21B 22C 23D 24D 25B 26C 27A 28B 29C 30C 31D 32A 33C 34B 35A 36C 37B 38C 39B 40B 41D 42B 43C 44A 45D 46C 47A 48A 49B 50D

app store m.kenh13.infoTẢI ỨNG DỤNG KÊNH 13
Video hot